Tin tức
MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA GIỌT NƯỚC VỚI HIỆU QUẢ KSNK TRONG LÀM KHÔ DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA GIỌT NƯỚC VỚI  HIỆU QUẢ KSNK TRONG LÀM KHÔ DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT

 

  1. Sức căng bề mặt của giọt nước đối với dụng cụ y tế sau rửa :

+ về phương diện y khoa , chúng ta không đi sâu vào tính chất vật lý và công thức toán học của sức căng bề mặt giọt nước ( công thức tính toán kèm theo ).

+ sau rửa dụng cụ , do sức căng bề mặt ,sẽ tạo ra rất nhiều giọt nước đọng trên bề mặt dụng cụ y tế chịu nhiệt và không chịu nhiệt ( trong các lòng ống dây máy thở , ambu ,chai lọ ,…).

  1. Sức căng bề mặt của giọt nước đối với hiệu quả làm khô dụng cụ y tế :

+ do sức căng bề mặt , để làm khô giọt nước đọng trên bề mặt dụng cụ bằng phương pháp nhiệt (tạo nhiệt bay hơi) là phải  cần một mức năng lượng rất lớn để phá vỡ lực căng bề mặt và thời gian rất lâu trước khi giọt nước có thể bay hơi làm khô dụng cụ . Điều này lý giải vì sao một số thiết bị rửa dụng cụ y tế có chức năng sấy khô kèm theo sau rửa là có thời gian làm khô dụng cụ  rất lâu và tốn rất nhiều năng lượng (phải sử dụng nguồn điện thế 3 pha) ,và thông thường theo khảo sát của nhóm nghiên cứu là phần lớn cũng không làm khô hoàn toàn trong các lòng các ống dây máy thở sau rửa , hoặc trên các dụng cụ sau rửa bị đọng nhiều giọt nước …

  1. Giải pháp phá vỡ sức căng bề mặt giọt nước trước khi làm khô dụng cụ mang lại hiệu quả cao về thời gian và năng lượng đối với dụng cụ y tế không chịu nhiệt :

+ Một ví dụ liên quan : Giọt nước đọng trên bàn sẽ rất lâu khô . Ta chỉ cần dùng 1 que tâm phá vỡ giọt nước bể ra trên bàn , thì thời gian khô sẽ rất nhanh ( tỷ lệ thuận với kích thước sau phá vỡ ) , và nhiệt độ /năng lượng cần làm khô dụng cụ sẽ thấp hơn rất nhiều lần .

+ Để phá vỡ các giọt nước dọng trên bề mặt dụng cụ , BV nên dùng khí nén để phun phá vỡ các giọt nước trước khi sấy khô –kết hợp khử  khuẩn ở nhiệt độ thấp ( 60-70 độ C) .

+ Việc  phá vỡ sức căng bề mặt của các giọi nước đọng trên bề mặt dụng cụ ( phun khí nén) chỉ là công đọan xử lý thô , dụng cụ chưa được khô hoàn toàn vì vậy BV không thể đưa dụng cụ vào sử dụng ngay cho bệnh nhân hoặc đóng gói lưu kho .

HungPhan