Tin tức
CƠ CHẾ SIÊU KHỬ KHUẨN CỦA MÀNG LỌC TiO2

 (TRÍCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA TS.VÕ THỊ HẠNH THU - TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

- CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI NHÌ SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VN -VIFOTEC NĂM 2010)

 

KS Phan Mạnh Hùng tham quan phòng thí nghiệm vật liệu TiO2 cùng với

TS.Võ Thị Hạnh Thu (chủ nhiệm đề tài) và PGS.TS Lê Văn Hiếu (thứ nhất bên trái)

- Trưởng Khoa Khoa Học Vật Liệu - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM